Papper

En stor del av vårt kulturarv finns bevarat på papper i form av etsningar, akvareller, teckningar, affischer, kartor, tapeter, dokument eller antika böcker. De representerar historiskt, konstnärligt, ekonomisk eller emotionellt värde.

Papper i likhet med andra material bryts ner på grund av sin egen instabilitet och yttre faktorer som ljus, fukt, luftföroreningar eller mekanisk åverkan orsakad av oförsiktig hantering eller naturligt slitage.

Det som gör varje objekt unikt är dess material, teknik, historia, funktion och ändamål. Därför behöver varje objekt behandlas individuellt.

Konservering

Den vägledande principen i all konservering är att bevara utan att förvanska originalet. I arbetet ingår kartläggning av skador med nödvändiga undersökningar och analyser i syfte att kunna anvisa adekvata åtgärder.

Konserveringen kan även vara av preventiv karaktär i form av anvisningar om rätt miljö vid förvaring eller korrekt syrafri montering.

Arbetet dokumenteras i skrift och bild.

Tjänster

• Skadeinventeringar

• Materialanalyser

• Konserveringsprogram

• Utförande av konserveringsåtgärder

• Rådgivning för förvaring och hantering av böcker och konst på papper

Uppdragsgivare bl. a.

• Statens Fastighetsverk

• Auktionsverket

• Stadsholmen

• Judiska Museet

• Bukowskis

• Försäkringsbolag

• Privata kunder

Utbildning

Università Internazionale Dell’Arte, Florens, Corso di specializzazione-conservazione e Teoria del Restauro delle Opere d´Arte, 1986–1988

Konstakademien, Warszawa, Fil. mag. Institutionen för konservering av konst på papper och antika böcker, 1980–1986

Jagiellonska Universitetet, Krakow, Konstvetenskap, 1978–1979

Medlem i: Nordiska Konservator Förbundet (NKF) • Internationale Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, Bibliotheks- und Graphik-restauratoren (IADA), Schweiz • International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), Rom

Tamara Oxenstierna Karlavägen 15 | 114 31 Stockholm • tel: +46 708 577 662 tamara_oxenstierna@hotmail.com www.konservatorsnatverket.se